Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13937 : Music : ผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับประถม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรีไทยระดับประถมศึกษา ได้รับรางวัล  2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน  ในการประกวดเดี่ยว เครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน  ระดับชาติ ครั้งที่ 5  (ระดับประถม)  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
ผลการประกวด    
  -เด็กหญิงพฤกษกมล  พฤกษาพงษ์   ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวขิมสาย
  -เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เอื้ออมรรัตน์  ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยวซอด้วง
  -เด็กหญิงมุทิตา  ธรรมปรีชาไว          ได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
-  เด็กหญิงเขมรัตน์  แซ่ลิ้ม                 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทเดี่ยวจะเข้
 
โดยมี มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี,ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล ,  ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล ,มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ  เป็นครูผู้สอน
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ชลธิชา    ทรัพย์รังสี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 23 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 12 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1