Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13938 : Music : ผลการประกวดโครงการเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ระดับมัธยม)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวงดนตรีไทย  ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง  2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  ในการประกวดเดี่ยว เครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน  ระดับชาติ ครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
  -นายกฤศกร   โชติวิทยาพร             ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
  -เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปฐมชุตินันท์    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวระนาดเอก
  -เด็กหญิงณัฐนันท์   โล่วิทยาธรรม    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
  -เด็กชายนพณัฐ    พินิจทรัพย์สิน      ได้รับรางวัลเหรียญทองเเดง ประเภทเดี่ยวระนาดเอก
  -เด็กหญิงชญาดา  กุลุพงษ์              ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 29 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 16 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1