Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13941 : ภาพบรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 318 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วันเพ็ญ    หอมจะบก  มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์  มิส  สุภาพรรณ    พลอยบุษย์  มิส  วรรณนา    คำอิน  มิส  รัตติญา    ลีละวัฒนพันธ์  มาสเตอร์  ปลวัชร    รอดดารา  มิส  ปุณฑริกา    ยอดแก้ว  มิส  ระพีพร    ไชยกายุต  มิส  ธัญยธรณ์    มณีเจริญโชติวัต  มิส  ศศิธร    ศิริสัมปทา  มิส  จารุวรรณ    หนูเทศ  มิส  ชุติญา    กุลกวีวุฒิ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กศมพงศ์    ไตรสมบูรณ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 92 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 76 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16