Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13976 : ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ด.ช.ธนกร ม.1/7 และ ด.ช.ชยางกูร ป.4/7

1. ด.ช. ธนกร รุ่งเรืองพร ชั้น ม.1/7

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภท Line Tracing Programmable Junior การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ World Robot Games Thailand Championship 2019

และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WRG Championship 2019 รอบนานาชาติ

2. ด.ช. ชยางกูร จารุทัตธำรง ป.4/7

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Master ประเภท Line tracing robot จากการแข่งขันรายการ International micro:coding Championship 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์

และ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน Line tracing robot และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขัน SUMO Auto 1

รายการ World Robot Games Thailand Championship 2019 โดยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรายการ WRG Championship 2019 รอบนานาชาติ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  ชยางกูร    จารุทัตธำรง  เด็กชาย  ธนกร    รุ่งเรืองพร    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เจริญ    กรทรวง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 65 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1