Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13979 : กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ดังนี้

          1. การทดลองวิทยาศาสตร์และเกมคณิตศาสตร์ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00 – 7.40 น. ณ ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้น 1 อาคารราฟาแอล

          2. การสอนเพิ่มเติมความรู้สำหรับนักเรียนที่แข่งขัน วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 7.00 – 8.00 น.

วิชา วิทยาศาสตร์ ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และ 6/8 อาคารอัสสัมชัญ วันอังคาร – พุธ

วิชา คณิตศาสตร์ ณ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 และ 6/3 อาคารอัสสัมชัญ  วันพฤหัสบดี – วันศุกร์

เพจศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี https://www.facebook.com/act.genius

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 55 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 45 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1