Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13981 : ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2562  สถานที่ ณ สัทธา อุทธยานไทย จังหวัดราชบุรี เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นไทยเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะไทยที่งดงาม ตลอดจนศึกษาประวัติของผู้มีชื่อเสียงและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วเมืองไทยในรูปแบบหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสส์ขนาดเสมือนจริงกว่า 60 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 70 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อมรรัตน์    เกษตรธนานุกูล  มิส  เสมอใจ    นองขมวด  มาสเตอร์  กรกช    รัตนกรีฑากุล  มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย  มิส  จุฑามาศ    ครุฑแก้ว  มาสเตอร์  ศุภโชติ    ศิระพุฒิภัทร  มิส  สุมณี    หลบภัย  มิส  ลักขณา    จามิกรณ์  มิส  ปรียารัตน์    คนหลัก  มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา  มิส  ธันยพร    วัฒโน  มาสเตอร์  ประเทือง    โปร่งมะณี      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  น้ำผึ้ง    แช่มช้อย
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 184 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 168 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4