Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13984 : กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คณะครูและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียนสู่ชุมชนขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562  ณ ใต้อาคารเซนต์ แมรี่ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  เป็นประธานในพิธีเปิด  คณะครูและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าใส่ยา เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ  กิจกรรมทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในระดับทุกคน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 148 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 135 ครั้ง (Login 18 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 117 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8