Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 13986 : ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ นาเฮียใช้ ตลาดร้อยปีสามชุก และวัดป่าเลย์ไลยก์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคม เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครูผู้แล และคณะวิทยากรที่ให้ความรู้และประสบการณ์ตรง  มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความตระหนักในตนเอง มีทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่ม และเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวและสิ่งรอบตัวที่พบเห็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 200 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: เด็กชาย  เจริญชัย    ภูมิภาค  เด็กชาย  ณัฐฐากร    ยศสมุทร  เด็กชาย  บุญสรัล    เจนจวบจิตร    ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 194 ครั้ง (Login 28 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 166 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10