Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14011 : นักเรียนชมรมMuseum of Inspiration ชมพิพิธภัณฑ์ Woodland เมืองไม้ แฟนตาซี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สังกัดฝ่ายวิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562  นำนักเรียนชมรมMuseum of  Inspiration  ชมพิพิธภัณฑ์ Woodland (เมืองไม้ แฟนตาซี)อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเพื่อให้นักเรียนชมรมเกิดแรงบันดาลใจจากการที่ได้ชื่นชมผลงานศิลปะการแกะสลักไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่มีความสวยงามประณีต  เมืองไม้แฟนตาซีจัดแสดง นำเสนอเป็นนิทานที่เล่าผ่านงานไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารนับพันชิ้นจากการสะสมของนายณรงค์ ทิวไผ่งาม รวมไว้ในอาคารไม้เก่าแก่หลายอาคารบนพื้นดินริมสายน้ำนครชัยศรี วิทยากรโดยอาจารย์อรสา  ทิวไผ่งาม บรรยายความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักไม้ที่มีคุณค่ากับชีวิตมนุษย์ผ่านการเล่านิทาน นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินควบคู่ไปกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 97 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 53 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5