Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14026 : กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ป.4-ม.5

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  ณ สนามว่องประชานุกูล  เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะภราดา  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณส่องแสง  ปทะวานิช พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี  พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร  สุขสมบูรณ์  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ  ท่านผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมพิธี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 268 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์    ชมรม ACT Media          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 416 ครั้ง (Login 27 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 389 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14