Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14030 : การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน

ทีมระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท ได้แก่

          1. เด็กหญิงชนกานต์       สังข์แสง           เลขประจำตัว  29510     ป.2/8

          2. เด็กหญิงมัททวิน        ลีลาวรมณี         เลขประจำตัว  28796     ป.3/2

          3. ด.ญ.พลอยพิชชา        พิริยพูล            เลขประจำตัว  29059     ป.3/6

ทีมระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้แก่

          1. เด็กชายอาชวิน         ลีลาวรมณี                  เลขประจำตัว  27301     ป.5/3

          2. เด็กชายธนดล           ขันทรัพย์                   เลขประจำตัว  27397     ป.5/5

          3. เด็กหญิงปภาวรินต์     ภิญโญวัฒนายากร     เลขประจำตัว   27371     ป.5/6

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 73 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 60 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1