Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14031 : การแข่งขันทักษะทัศนศิลป์ งานวันวิชาการสัมพันธ์ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สังกัดฝ่ายวิชาการ  นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม “ LEARNING TO LOVE  ENVIRONMENT : ACS GO GREEN ประจำปีการศึกษา 2562  ผลการแข่งขัน Digital painting นางสาวศิรภัสสร เล็กลับ และนายวรากร  ดำพิทักษ์ ม.4/8  นางสาวปนัดดา  เรืองวงษ์งาม ม.5/8 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน  ผลการแข่งขัน Drawing หุ่นนิ่ง นางสาวชนาพร จิรพันธ์ ม.4/7 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมและ นางสาวสุภัสสร  ค้ำชู  ม.6/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  วรากร    ดำพิทักษ์    ผู้โพสต์: มิส  ขนิษฐา    สิงหเพ็ชร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 53 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 41 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1