Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14032 : กิจกรรมการเรียนการสอน STEM kids ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้เรียนรู้โดยใช้  iPad  เป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียนจากสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับพื้นฐานการ Coding ผ่าน Application โดยในครั้งนี้คุณครูให้นักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ลองผิดลองถูก เป็นการฝึกการคิดแบบมีลำดับขั้นตอนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนและให้ข้อคิดในการเรียนแก่นักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 58 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 45 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1