Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14033 : มอบรางวัลการจัดทำใบงานกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มอบรางวัลการจัดทำใบงานการไปทัศนศึกษา ณ นาเฮียใช้ ตลาดร้อยปีสามชุก และวัดป่าเลย์ไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและชื่นชมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 85 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 80 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1