Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14036 : ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ ระดับชั้น ป.3

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 126 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฐิติรัตน์    อยู่สวัสดิ์  มิส  พีรญา    ศรีอนันต์  มาสเตอร์  วัลลภ    นกพึ่งพุ่ม  มิส  จินตนา    ชี้แจง  มิส  สุวิมล    ทองเทพไพโรจน์  มาสเตอร์  ปราการ    แก้วเขียว  มิส  สุปรียชาติ    สังข์ทองจีน  มิส  รัชนี    เพ็ชร์มี  มิส  วิยะดา    อรดี  มิส  ปรียาภรณ์    จำปา  มาสเตอร์  นที    กลิ่นสุคนธ์  มิส  ปานทิพย์    ดอนอ่วมไพร  มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง  มิส  สมศรี    อินทรโชติ  มิส  ลภัสรดา    โกกิลารัตน์  มิส  Jaywence    Nalagon  มิส  Kathleen Anne Regalado Layson          ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศรัญยา    ผิวเกลี้ยง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 142 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 130 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7