Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14039 : กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียนสู่ชุมชน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 คณะครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562  ณ สำนักงานพระพุทธศาสนา สวนพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ"อาสาทำดีด้วยใจ" โดยท่านพระครูพิพิธธรรมภาณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยและสังฆทาน รวมไปถึงกิจกรรมการปลูกต้นไม้ การจัดสวนปรับทัศนียภาพบริเวณป้ายโรงเรียน และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 109 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 98 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6