Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14044 : นักเรียนชมรม ACT Media รายงานผลรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation

มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ ครูที่ปรึกษานักเรียนชมรม ACT Media นำนักเรียนทีมผลิตผลงานเรื่อง "ลองตองดูสิเธอ" ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดการขยะอย่างชาญฉลาด จากโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม “กบจูเนียร์ THE GREEN เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ” เข้าพบท่านผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เพื่อรายงานผลรางวัลที่ได้รับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 411 ครั้ง (Login 46 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 365 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()
  1