Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14045 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการด้านภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ English Program โดยมาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และ มาสเตอร์อัครัช ขันธปรีชา  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ในงานวันวิชาการสัมพัธ์ 75ปี อัสสัมชัญศรีราชา  (ACS Go Green)  โดยมี ด.ช.รณกร นิมมานปรีชากุล ป.3/6 และเด็กชายวรภพ จงสฤษดิ์หวัง ป.3B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน English Quiz ระดับชั้นประถมต้น   ด.ช.ศราวุฒิ  จิรชัยสกุล  ป.5/5  และด.ญไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์ ป.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน English Quiz ระดับชั้นประถมปลาย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 34 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 72 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 65 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2