Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14051 : ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  กันยายน 2562 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สัทธาอุทยานไทย และ วัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ได้รับความรู้ต่างๆ ซาบซึ้งในความเป็นไทย ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกของชาติ  สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อน ครูผู้ดูแล และวิทยากรผู้ให้ความรู้ เกิดการเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเองและกระบวนการกลุ่ม 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 126 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 194 ครั้ง (Login 23 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 171 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7