Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14055 : Building : ปรับปรุงพื้นผิวถนนโซนพื้นที่ด้านหน้าอาคารจอดรถ ถึง อาคารสปอร์ตอารีน่า

ฝ่ายอาคารสถานที่  ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนที่ทรุดตัว และมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่โซนพื้นที่ด้านหน้าอาคารจอดรถ  แนวถนนระหว่างอาคารโกลเด้นจูบิลี่  ถึง อาคารสปอร์ตอารีน่า  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขและ อำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 56 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1