Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14063 : Building : โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เสาไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า  และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา   ฝ่ายอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ที่เสาไฟฟ้าส่องสว่าง  รอบบริเวณโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 23 ต้น  ประกอบด้วย โซนพื้นที่บริเวณเกาะกลางอาคารจอดรถ จำนวน 3 ต้น / แนวรั้วด้านข้างอาคารจอดรถ จำนวน 4 ต้น  /  แนวรั้วตรงข้ามอาคารอเล็กซิส จำนวน 2 ต้น  / แนวถนนสนามฟุตบอลว่องประชานุกุล จำนวน 6 ต้น  และด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 6 ต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงาน  เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 69 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 57 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()
  1