Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14064 : มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ นักบุญหลุยส์ มารีฯ และแม่พระในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย มอบรางวัลกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ นักบุญหลุยส์ มารีฯ และหัวข้อแม่พระในดวงใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีมาสเตอร์นาวิน  กิตติเรืองนาม เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 12 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 61 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()
  1