Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14065 : Building : ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง สระว่ายน้ำ อาคารเทิดเทพรัตน์

เนื่องจากห้องน้ำชาย-หญิง สระว่ายน้ำ อาคารเทิดเทพรัตน์  เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร  ดังนั้นจึงมีการดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง สระว่ายน้ำ อาคารเทิดเทพรัตน์ใหม่เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน  โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 134 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 122 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1