Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14066 : Building : ปรับปรุงห้องประชุมยอห์นแมรี่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน

ฝ่ายอาคารสถานที่  ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1 อาคารยอห์นแมรี่  เพื่อให้เป็นสถานที่ที่พร้อมใช้งาน  โดยเพิ่มจำนวนโต๊ะ-เก้าอี้   ปรับปรุงระบบเสียงไมค์  เปลี่ยนจอโปรเจคเตอร์  และเปลี่ยนผ้าม่านกันแสง ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน  ทั้งนี้เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562       

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 127 ครั้ง (Login 25 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 102 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1