Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14067 : Building : ปรับปรุงห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1

ฝ่ายอาคารสถานที่  ดำเนินการปรับปรุงห้องประชุมผู้อำนวยการ  เพื่อจัดสถานที่ห้องประชุมให้มีความพรัอมต่อความต้องการใช้งาน โดยปรับปรุงทัศนียภาพภายในห้องประชุม  เปลี่ยนชุดโต๊ะ-เก้าอี้  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการประชุม เช่น ทีวี  Apple iPad Wifi    Apple Pencil เป็นต้น   ทั้งนี้เริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562     

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 66 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 58 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1