Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14068 : Building : ติดตั้งพัดลมเพดาน Big Celling Fan 8 ใบพัด

จากการสำรวจข้อมูลการเข้าใช้งานภายในห้องประชุม  หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต และ ห้องประชุม มาร์ตินยิม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ โดยส่วนหนึ่งจะมีการเข้าใช้พื้นที่ห้องประชุมเพื่อใช้พื้นที่ฝึกซ้อมการแสดงต่าง ๆ จึงส่งผลกระทบต่อการใช้ระบบไฟฟ้า ของเครื่องปรับอากาศ ที่ต้องคำนึงถึงจำนวนคนที่เข้าใช้บริการ  จึงจะสามารถเปิดใช้เครื่องปรับอากาศได้  ทั้งนี้เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน  ดังนั้นฝ่ายอาคารสถานที่  จึงได้ดำเนินการประสานงานการติดตั้งพัดลมเพดาน Big Celling Fan  ที่มีขนาด 7.3 เมตร จำนวน 8 ใบพัด  เพื่อให้สามารถเปิดลมเย็นทดแทนการใช้เครื่องปรับอากาศ หรือ เปิดพัดลมช่วยระบายความเย็นได้อย่างทั่วถึงโดยลดการเปิดเครื่องปรับอากาศลง  ทั้งนี้เริ่มดำเนินการติดตั้ง เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 115 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 102 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2 ติดตั้งที่ห้องประชุมมาร์ตินยิม อาคารโกลเด้น จูบิลี่
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1