Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14080 : กิจกรรมอบรมหน้าแถว ระดับชั้น ป.1

คณะครูระดับชั้น ป.1 ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆหน้าเสาธง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รับทราบข่าวสาร ที่ถือปฏิบัติร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ  และได้รับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น  ระเบียบว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน  และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิรัญญา     พลเยี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 49 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 36 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2