Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14112 : มอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมาสเตอร์ศุภกร  ศรีอยุธย์ หัวหน้าระดับ และคณะครูในระดับชั้น จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่รางวัลเด็กดีมีวินัย- เด็กดีมีน้ำใจ ประจำเดือน สิงหาคม,กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ,กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด,กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว,กิจกรรมการส่งเสริมการแต่งกายนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย เมื่อวันพุธที่  18  กันยายน 2562  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเซนต์ปีเตอร์

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 59 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อลงกรณ์    แสงโชติ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  มรกต    ณ ตะกั่วทุ่ง
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 93 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 87 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3