Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14115 : ภาพการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม และเดินแถวเป็นระเบียบ ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดโครงการมอบรางวัลห้องสะอาด ทำความเคารพสวยงาม เดินแถวเป็นระเบียบ และเด็กดีมีวินัย-มีน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นในการทำความดี และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนกระทำความดี โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากภราดาพีรพงษ์ ดาราไทย อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว กิจกรรมผ่านไปด้วยดี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  อภิชาติ    สมัครธัญญกิจ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กฤษดา    ปั้นเอี่ยม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 17 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 17 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2