Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14131 : งานอภิบาล : การประชุมตัวแทนคณะกรรมการครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ YCS (Young Catholic Students) ครั้งที่ 1

เช้าวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.10 น. - 09.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการครูและนักเรียนที่ร่วมโครงการ YCS ของงานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 เพื่อสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมาและระดมความคิดรูปแบบกิจกรรมที่จะพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโครงการที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอแนะแนวทางดำเนินการต่างๆของโครงการฯ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 9 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นาย  พลวรรธน์    ทิพสัมพันธ์    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  เทิดพล    วงษ์รักษา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 43 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 39 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()
  1