Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14142 : การประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์จิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ ครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้มีการประดับเครื่องหมายสัญลักษณ์จิตอาสาให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  อาสาทำความดีช่วยเหลืองานจราจรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี บริเวรทางม้าลาย หน้าประตู 1, 2, 3, 4  ทางม้าลายหน้าเครื่องเล่นวังมัจฉา และทางม้าลายด้านในประตู 2 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 8.00 น.  โดยการดูแลของครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  โดยมี ท่านอธิการภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ให้เกียรติมอบรางวัล และให้โอวาทกับนักเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  กิตติพันธ์    ผลอินทร์หอม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 76 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 69 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2