Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14143 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ธุรการ-การเงิน :  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภราดา ดร.พิสูตร  วาปีโส   ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์การุณ  ใจปัญญา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายวริทศ์นันท์  เสงี่ยมจิตานนท์  ผู้แทนผู้ปกครอง   ม.สันติ   ศรีเครือแก้ว  ผู้แทนครู พร้อมด้วย อธิการ ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย  ที่ปรึกษา  และคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารโรงเรียน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2  อาคารรัตนบรรณาคาร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ธีรภัทร    ศรีวิชัยรัตน์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิไล    ศรีประภาสุขสันติ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 72 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 55 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1