Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14146 : การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2562
      ภราดา ดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2562 เพื่อปรึกษาหารือและกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ  อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ดุลยปณิธิ์    กรณฑ์แสง      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 79 ครั้ง (Login 26 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 53 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1