Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14149 : มอบรางวัลโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562

งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มองรางวัลส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ส่งเสริมการรักษาความสะอาด และส่งเสริมการทำความเคารพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นาวิน    กิตติเรืองนาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 43 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 40 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 2 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 4 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 5 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/6
()

รูปที่ 6 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยการเข้าแถว ห้อง ม.2/6
()

รูปที่ 7 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 8 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 9 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 10 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/6
()

รูปที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาด ห้อง ม.2/6
()

รูปที่ 13 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 14 ชนะเลิศกิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/8
()

รูปที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 16 รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/1
()

รูปที่ 17 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/4
()

รูปที่ 18 รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมส่งเสริมการทำความเคารพ ห้อง ม.2/4
()

รูปที่ 19
()
  1