Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14150 : กิจกรรมมอบรางวัลยกย่องการแต่งกายดีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มิสประภัสสร  วิเวก หัวหน้าระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบรางวัลยกย่องนักเรียนประพฤติด้านการแต่งกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่แต่งกายดี ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ  มาสเตอร์  วิทยา    นาคา      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สราวุธ    อนันตชาติ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 61 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()
  1