Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14151 : Music : ภาพโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562

ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัด"โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี2562" เพื่อให้โอกาส ส่งเสริม และสนับสนุน รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีแก่เยาวชน สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนโดยรอบ โดยดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 3 -10 กันยายน 2562 ได้ดำเนินโครงการ คัดเลือกรอบที่ 1 ในบริเวณชุมชนโดยรอบ ได้แก่ 

โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 คน

โรงเรียนบางเชือกหนัง มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คน  

โรงเรียนวัดศาลาแดง มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คน

โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 คน

โรงเรียนบางไผ่ มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 5 คน

โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 7 คน

โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะเข้าร่วมกิจกรรม  ACT MUSIC CAMP วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 75 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัฐกานต์    คงแสน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 40 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 35 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4