Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14153 : บรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์ (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 13-15) ชิ้นงาน "Ocean box"

บรรยากาศคอร์สเรียน DIY ในวันเสาร์  (โครงการ Extreme Sat สัปดาห์ที่ 13-15) ชิ้นงาน “Ocean box”  สำหรับการทำ Ocean box เป็นการนำเศษไม้สนมาประกอบเป็นกล่อง แล้วนำตุ๊กตาสัตว์ทะเลยมาตกแต่งติดกับกล่องไม้ เพื่อไว้ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ สถานที่เรียน อาคาร Golden Jubilee ห้อง หัตถกรรม  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ทำการสอนโดย มิสวิไลพร  ศิลางาม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วิไลพร    ศิลางาม      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วิไลพร    ศิลางาม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 54 ครั้ง (Login 14 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 40 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3