Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14163 : รับมอบจักรยาน กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน หัวข้อ "จักรยานปันรักสู่น้องๆ ในชนบท" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ส่งมอบจักรยานไปถึงน้องๆ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม โรงเรียนวัดโพธิ์งาม และมูลนิธิวันสกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้อง ๆ ในชนบทมียานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 22 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สกุลณา    จูฑะพุทธิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 70 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 54 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 มูลนิธิวันสกาย
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2