Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14164 : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มอบเงินและสิ่งของบริจาค เครื่องใช้อุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี แก่ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยฝ่ายปกครอง ขอขอบพระคุณ คณะคุณครูและเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาค เงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ฝ่ายปกครองได้รวบรวม เงินและสิ่งของบริจาคทั้งหมด มอบให้แก่ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โดยภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ เป็นตัวแทนส่งมอบเงินและสิ่งของบริจาค ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 150,000 บาท

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 41 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น  มิส  ชญาภา    คงเฟื่อง  มาสเตอร์  ไกร    ศรีธงไชย      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 57 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 44 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3