Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14173 : คณะครูและเจ้าหน้าที่เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองคก์รต้นแบบ จากโครงการวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่ง (โครงการภายใต้ สสส.)

คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ภายใต้ สสส. เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองคก์รต้นแบบ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานผู้จัดว่าโรงเรียนมีความพร้อม และมีการส่งเสริมการออกกำลังกายของบุคลากรเป็นอย่างดีเยี่ยม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 68 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 86 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 71 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4