Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14180 : กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดชึ้น ณ โรงเรียนวัดไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากตัวเเทนผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การเรียน เครื่องดนตรี  ยาเละเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ทั้งนี้ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนเเละทาสีสนามให้กับทางโรงเรียนวัดไผ่ขวาง จากนั้นได้แวะเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรรม "นาเฮียใช้" เรียนรู้วิถีเกษตรไทย  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 90 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ    ชมรม ACT Media      มาสเตอร์  เอกชัย    อาจหาญ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วันชัย    จิรคุปการ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 79 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 70 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5