Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14190 : IEP English Camp 2019 (October course)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โดยคณะครูกลุ่มสาระฯทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำนักเรียนจำนวน 200 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย IEP English Camp 2019 (October course) ในระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และมีการเดินทางไปร่วมทำกิจกรรม ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 2 วัน 1 คืน โดยกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 - 10 และกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรม Party night (Theme: Wild Wild West) และร่วมสนุกกับกับสารพัดเครื่องเล่นในสวนน้ำ SCENICAL WOLD ก่อนเดินทางกลับถึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีโดยสวัสดิภาพ

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 147 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อัครัช    ขันธปรีชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 110 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8