Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14196 : ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2562
ภราดา ดร.ชำนาญ   เหล่ารักผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่  10/2562  เพื่อปรึกษาหารือ กำกับติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และเน้นย้ำภารกิจระหว่างกันของฝ่ายต่างๆ  เมื่อวันจันทร์ที่  28 ตุลาคม  2562  เวลา  09.00 น. - 13.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ อาคารรัตนบรรณาคาร
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  1 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 1 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รื่นจิต    ใจมั่น      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  รัตนา    แพรทรายสงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)



  

  ดู 81 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 64 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1