Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14199 : STEM: ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เมื่อวันที่ 2527 ตุลาคม 2562  ณ วังดุมเมาท์เทนแคมป์ จ.กาญจนบุรี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม STEM ร่วมใจปันน้ำใจสู่ชุมชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมงคล ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 30 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤดีมาศ    โพธิ์ไพจิตร์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 67 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 60 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2