Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14200 : CC62-อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms

หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ประสานกับครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์  เพื่อจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Forms" ขึ้น  เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ของสร้างแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบ  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในหน่วยงานต่างๆของตนเองได้อีกด้วย  จัดอบรมเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 12.30 – 14.00 น.  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 10 คน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อารญา    พุทธสาร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2562)
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 110 ครั้ง (Login 34 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 76 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()
  1