Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14205 : กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 23

ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดค่ายพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สุ่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 23 ในระหว่างวันที่ 20 - 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ส่งนักเรียนจำนวน 2 คน ได้แก่ 1.นายณัฐพล ลี เลขประจตัว 27615 ม.5/4 (ประธานนักเรียน) 2.นางสาวอภัสนันท์   กาญจนพันธุ์ เลขประจำตัว 25358 ม.5/6(รองประธานนักเรียน) เข้าร่วมกิจกรรม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 29 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิรันดร์    ใจมั่น
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 65 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 55 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2