Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14207 : การแข่งขันว่ายน้ำสิงห์สปริ๊นส์เตอร์ 2019 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญธนบุรี

การแข่งขันว่ายน้ำสิงห์สปริ๊นส์เตอร์ 2019 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน  รางวัลประเภทเดี่ยว1.ด.ญ.ชญาภา  ป้านสุวรรณ์  รุ่น 13 ปี ชนะเลิศรายการผีเสื้อ 50  เมตร  รองชนะเลิศรายการฟรีสไตส์ 50 เมตร รางวัลประเภททีมผลัดชนะเลิศรายการผลัดผสม 4x50 เมตร รุ่น 13 ปี รองชนะเลิศรายการผลัดฟรีสไตส์ 50 เมตร  รุ่น 13 ปี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  อภินันณ์    โชคทวิภัทร
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 27 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 24 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1