Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14209 : Building : เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายอาคารสถานที่  นำโดย มาสเตอร์วิศิษฐ์  ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ นำคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ  และ โครงการแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี    เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน  การจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาและนำมาปรับปรุงพัฒนาขยายผลการดำเนินงานต่อไป 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 70 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  เพชรรัตน์    เชี่ยวนาวิน  มิส  ณัฐชานันท์    เหลือทรัพย์  มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นันธิดา    คำกองแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 54 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 42 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4