Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14211 : งานการเรียนการสอนภาษาจีน ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน(天津科技大学 Tianjin University of Science and Technology ) เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

งานการเรียนการสอนภาษาจีน  ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนขึ้น ในวันที่ 12-25 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมการตัดกระดาษจีน การเขียนพู่กันจีน และการเรียนพูดภาษาจีน ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ เช่น  พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ จัตุรัสเทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้ามเป็นต้น

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 50 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัติ    แซ่ลี้
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 41 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 36 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3