Assumption College Thonburi
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User : Password :
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 14212 : คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

คณะอาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน เดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้แก่ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ศูนย์ดนตรีฯ ศูนย์กีฬา และห้องเรียนคอม Digital art เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม บรรยายในหัวข้อ "แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี" จากนั้นคณะศึกษาดูงานแยกกลุ่มเยี่ยมชมโรงเรียน

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 128 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  รณชัย    เมฆบริสุทธิ์      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุภัทรา    ตะกรุดแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 206 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 191 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7